مشاوره مهندسی جهت خرید انواع آهن آلات 09121239045

قیمت انواع رول بولت و انکر بولت - قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA

انواع قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولتHSA هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۱۰ سانت قطر ۱۶ میلیمتر ۵۲,۵۰۰ ۱۰:۳۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ - - - -
2 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولتHSA هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۲۰ سانت قطر ۲۰ میلیمتر ۱۸۵,۰۰۰ ۱۰:۳۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ - - - -
3 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولتHSA هیلتی Hilti روکش گالوانیزه سفید طول ۱۰ سانت قطر ۱۲ میلیمتر ۲۵,۰۰۰ ۱۰:۲۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ - - - -
4 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید طول ۹ سانت قطر ۱۰ میلیمتر ۲۱,۵۰۰ ۱۰:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ - - - -
5 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید طول ۲۰۰ میلیمتر قطر۲۰ میلیمتر ۲۲۰,۰۰۰ ۱۹:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ - - - -
6 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید طول ۱۰۰ میلیمتر قطر ۱۶ میلیمتر ۴۴,۰۰۰ ۱۹:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ - - - -
7 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید طول ۱۲۰ میلیمتر قطر ۱۰ میلیمتر ۲۴,۰۰۰ ۱۹:۱۴:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ - - - -
8 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید طول ۹۰ میلیمتر قطر ۱۰ میلیمتر ۱۸,۰۰۰ ۱۹:۱۴:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ - - - -
9 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید طول ۷۵ میلیمتر قطر ۸ میلیمتر ۹,۰۰۰ ۱۹:۱۱:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ - - - -
10 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید طول ۱۵ سانت قطر ۱۴ میلیمتر ۲۳,۰۰۰ ۲۳:۲۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ - - - -
11 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید طول ۲۰ سانت قطر ۱۶ میلیمتر ۴۵,۰۰۰ ۲۳:۲۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ - - - -
12 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید طول ۲۰ سانت قطر ۲۰ میلیمتر ۱۱۰,۰۰۰ ۲۳:۲۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ - - - -
13 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید طول ۱۰ سانت قطر ۱۲ میلیمتر ۱۴,۰۰۰ ۲۳:۲۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ - - - -
14 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید طول ۱۲ سانت قطر ۱۰ میلیمتر ۱۲,۰۰۰ ۲۳:۱۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ - - - -
15 قیمت انواع رول بولت و انکر بولت قیمت رول بولت غلاف معمولی HSA قیمت رول بولت HSA روکش گالوانیزه سفید ۹,۵۰۰ ۲۳:۱۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ - - - -